24/10/2012

Pleno ordinario

O venres 26 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Reclamación contra a aprobación inicial do presuposto para o exercizo 2012 presentado polo C.S.I.F.
3. Aprobación definitiva orzamento municipal 2012.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.