25/12/2007

Pleno Ordinario

O venres 28 de decembro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación conta xeral exercizo 2005.
3. Aprobación conta xeral exercizo 2006.
4. Coñecemento resolucións da alcaldía.
5. Rogos e preguntas.