13/07/2011

Pleno extraordinario

O venres 15 de xullo ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación da acta da sesión anterior.
2. Solicitude de iniciación do procedemento de valoración catastral de carácter xeral polo Concello.