11/05/2012

Pleno Extraordinario

O martes 15 de maio ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Formalización operación de crédito para pago a provedores Real Decreto Lei 4/2012.