28/05/2007

Análise dos resultados electorais

Os resultados das eleccións municipais do 27 de maio de 2007 no concello de Portas foron os seguintes:
Con estes resultados e aplicando a lexislación electoral, o Partido Popular resultou gañador das eleccións municipais correspondéndolle 7 concelleiros, o Bloque Nacionalista Galego acadou 3 concelleiros e o PSdG-PSOE obtivo un representante.
Este resultado é un pouco enganoso, de feito o PP gañou un concelleiro por escasos 20 votos e no Bloque estivemos moi preto de acadar o cuarto concelleiro.
Ademáis está o tema do voto cautivo da emigración que masivamente foi a parar ao Partido Popular. Deberíamonos preguntar se o PP tería os mesmos resultados sen as viaxes do alcalde á Arxentina unha semana antes do comezo da campaña electoral.
A reforma electoral do voto emigrante faise cada vez máis necesaria e urxente, e non para recortar dereitos a ninguén senón para dar maior transparencia e garantía en todo o proceso.