30/09/2008

O BNG esixe en Madrid un servizo ferroviario de cercanías en Galiza

Os deputados do Bloque Nacionalista Galego presentan unha moción no Congreso dos Deputados de Madrid sobre a disposición do Ministerio de Administracións Públicas a negociar coa Xunta de Galicia a transferencia de infraestruturas ferroviarias para a creación de servizos ferroviarios de cercanías xestionado pola Comunidade Autónoma. A moción foi aprobada e di así:

O Congreso dos Deputados insta ao Goberno a iniciar antes de fin de ano un proceso de diálogo bilateral coa Xunta de Galicia, para abordar:

1º. O traspaso das infraestruturas que, por quedar fora de servizo pola apertura de novos trazados, deixen de estar afectadas pola rede estatal de interese xeral, para que poidan ser destinadas pola comunidada autónoma á implantación dos servizos ferroviarios de cercanías. Asimesmo, estudiarase coa Xunta de Galicia a posibilidade de interconexión de ambas redes nos casos que sexa necesario.

2º. A participación da Xunta de Galicia na planificación e programación das infraestruturas e servizos da rede do Estado que discurran por territorio galego e na autorización de operadores ferroviarios no territorio de Galiza.

3º. A competencia exclusiva da Xunta de Galicia na implantación de novas vías, non declaradas de interese xeral, que discurran integramente polo territorio da comunidade autónoma de Galicia.

Asimesmo, o Congreso dos Deputados insta ao Goberno a:

1º. Mantener os tramos que queden fora de servizo pola apertura de novos trazados de alta velocidade, de cara á súa inclusión como tramos da nova rede de cercanías galegas a implantar.

Pasamento do compañeiro Manuel Casal Solla - Padín

O luns 29 de setembro ás 20:45 h. o noso compañeiro Padín foi vítima dun accidente de tráfico en Romai por causa dun conductor bébedo.

A pesares dos esforzos dos servizos médicos non o puderon recuperar.

O seu corpo será velado no tanatorio de Barro.

O enterro celebrarase o mércores 1 de outubro ás 18:00 h. na igrexa de Valiñas (Barro).

Descanse en paz.