26/04/2011

Pleno ordinario

O venres 29 de abril ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:


1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.
2. Aprobación conta xeral ano 2009.
3. Cesión local á escola de música.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Informe da Presidencia.
6. Rogos e preguntas.