25/02/2015

Pleno ordinario

O venres 27 de febreiro de 2015 ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación actas sesións anteriores.
  2. Coñecemento resolucións alcaldía.
  3. Informes da Presidencia.
  4. Rogos e preguntas.
Como é habitual, se alguén quere trasladarlle ao Pleno algún rogo ou pregunta, estamos á vosa enteira disposición.