27/10/2010

Pleno Ordinario

O venres 29 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación acta sesión anterior.
2. Orzamento municipal 2010.
3. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
4. Rogos e preguntas.