22/02/2011

Pleno ordinario

O venres 25 de febreiro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.
2. Solicitude reintegración dos honorarios de representación letrada ao Sr. Alcalde.
3. Informe da Presidencia.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

08/02/2011

A auga da traída municipal non é apta para o consumo, segundo as análises realizadas polo Concello

O alcalde non informa aos veciños e veciñas
Como cada ano, durante o pasado verán e outono volveuse a producir unha nova crise de algas tóxicas no río Umia. A enorme concentración de materia orgánica na auga estancada do encoro de Caldas dá lugar á formación de cianobacterias, que inxeridas poden producir graves problemas de saúde na poboación, ademais de danar a fauna e flora do propio río.
A pesares da gravidade da situación, o goberno municipal do PP actuando irresponsablemente non tomou medidas para atallar o problema e nin sequera informou dos riscos de beber a auga da traída municipal que subministra ás parroquias de Lantaño, Portas e Romai.
É inconcibíbel que a traída de Caldas de Reis fose subministrada durante meses con camións cisterna traídos da depuradora de Vilagarcía e en cambio Portas, que tivo a súa captación en niveis de alerta superior durante semanas, nin sequera informou aos usuarios.
As análises da auga da traída realizadas polo propio Concello de Portas demostran que se estivo a subministrar auga con elevadas concentracións de toxinas e incluso cuns niveis de ph moi por debaixo dos límites legais (auga ácida) (ver documento).
A nova potabilizadora, construída no monte de Romai grazas a un convenio asinado co anterior goberno da Xunta, púxose en funcionamento de forma provisional varias semanas despois de iniciada a crise das algas tóxicas, a pesares de que estaba rematada dende principios do ano 2010.
Nova depuradora no monte de Romai funcionando cun grupo electróxeno
A mala planificación do concello fai que un ano despois de estar rematadas as obras aínda non estea en servizo o subministro eléctrico, tendo que usar un grupo electróxeno a gasóleo cun custo desorbitado de máis de 4000 euros ao mes, e que produce numerosas paradas e interrupcións. En calquera caso, o concello de Portas debería informar que este tipo de depuradoras non están preparadas para eliminar a toxina.
O PP mentiu e segue a mentir sobre o encoro de Caldas. Dixéronnos que era a solución para as riadas e para garantir o subministro de auga no Salnés. Nin unha cousa nin a outra. As riadas seguen a producirse; Lantaño sofre inundacións todos os anos. E o subministro de auga tampouco está garantido pois as toxinas no río aparecen periodicamente. Nin sequera o PP confía xa no encoro, así a captación de auga para o concello de Barro e para o polígono industrial de Barro-Meis estase a construír en Briallos no río Chaín para que non estea afectada polo encoro.

05/02/2011

As ruínas do pavillón de Romai mostran a desidia do alcalde


Mentres o pavillón de Romai podrece no esquecemento ou os campos de fútbol de Lantaño e Romai non recibiron unha peseta do goberno local do PP en 19 anos de goberno, o alcalde presume de gastar centos de miles de euros nunha piscina climatizada ou nun miradoiro na cheminea da Azucreira.
Este goberno municipal perdeu absolutamente o norte, e en lugar de cubrir as necesidades básicas dedica os escasos recursos do Concello a proxectos faraónicos que logo non pode manter.
O deterioro do pavillón de Romai é tal que as clases de ximnasia, que un grupo de mulleres viñan organizando durante anos, tiveron que suspenderse ante a imposibilidade material de realizalas coa pista inundada e sen luces (todas están rotas). A esperpéntica, ridícula e insultante solución que lles propuxo a Alcaldía ante as queixas das afectadas foi que realizasen as clases de ximnasia no escenario do Teleclube ou se trasladasen ao pavillón da Rapeira.
O goberno municipal é incapaz de arranxar o pavillón de Romai pero quere convencer aos veciños e veciñas de Portas para que 800 casas do concello paguen 120 euros todos os anos para manter unha piscina climatizada.
Aínda que o número de usuarios en Portas duplicase ou triplicase a porcentaxe de habitantes que usan as piscinas noutros concellos (Caldas, Vilagarcía, Sanxenxo, Pontevedra) non se chegarían a cubrir nin a cuarta parte dos gastos.
Os números do PP son falsos porque parten de supoñer uns gastos anuais de mantemento moi inferiores aos
reais, e sobre todo, son imposíbeis porque o concello de Portas ten menos de 800 casas habitadas. O que
oculta o PP é que a cota anual por casa terá que ser moito maior ou haberá que pagar o mantemento cos cartos de todos e todas, sexan usuarios ou non.
O goberno municipal de Portas ten facturas sen pagar do ano 2004 e sen embargo a súa prioridade é inaugurar
unha piscina climatizada antes das eleccións de maio de próximo.

Un compromiso do BNG no próximo goberno de Portas é resolver os problemas do pavillón de Romai e atender adecuadamente as entidades deportivas do Concello.
O pavillón de Romai convertido en piscina, pero non climatizada.