03/10/2007

Pleno Extraordinario

O venres 5 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Aprobación orzamento 2007.
3. Expediente extraxudicial de créditos nº 1/2007.
4. Ratificación convenio entre o consorcio galego de servizos de igualdade e benestar e o concello de Portas para a xestión do centro de día de Portas.
5. Cesión do uso do equipamento do centro de día para a súa xestión por parte do consorcio durante o período convenido.
6. Cesión do uso do centro social e cultural (Teleclube) de Romai.

Ningún comentario: