29/08/2007

Pleno Ordinario

O venres 31 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento do decreto da alcaldía sobre nomeamento membros xunta de goberno local e atribución competencias.
3. Coñecemento das resolucións da alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: