11/07/2007

Pleno Extraordinario

O venres 13 de xullo ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación da acta de constitución da corporación do 16 de xuño.
2. Periodicidade das sesións do pleno.
3. Coñecemento de constitución dos grupos políticos municipais e de designación dos seus voceiros.
4. Creación e composición das comisións informativas permanentes.
5. Nomeamento dos representantes da corporación en órganos colexiados.
6. Coñecementos dos tenentes de alcalde.
7. Proposta de designación de concelleiros representantes das distintas áreas.
8. Proposta de creación da xunta de goberno local.
9. Proposta de recoñecemento de dedicación exclusiva, e fixación de indemnización ós concelleiros.
10. Delegación de competencias do pleno na xunta de goberno local.

Ningún comentario: