13/05/2011

Biblioteca itinerante e dinamización da biblioteca pública

Propostas do BNG de Portas a favor das Letras Galegas

Na proximidade desta data tan sinalada para a nosa lingua e cultura, como é o Día das Letras Galegas, o Bng de Portas quere dar a coñecer dúas propostas recollidas no seu programa de goberno, nas que manifesta o seu compromiso cun acceso democrático á cultura de todos os veciños e veciñas de Portas, potenciando a Biblioteca Pública e levándoa ás parroquias:
-A creación dunha Biblioteca Itinerante, que, unha vez ao mes, visite cada parroquia (un ou varios puntos de parada en función da distribución da parroquia) levando unhas propostas de lectura,e tome nota de peticións que atendería na visita seguinte. Este servizo implicaría un custo moi pequeno e non interferiría demasiado no funcionamento habitual da Biblioteca (pecharía unha tarde ou mañá á semana). E facilitaríalle o acceso a nen@s e adultos que teñen dificultade en se desprazar ata A Rapeira.
-Potenciación da Biblioteca Pública cunha serie de medidas que a fagan máis atractiva para os veciños e veciñas:
  • Asignación de un orzamento para adquisición de fondos, que lle posibilitaría non só mercar directamente máis libros, senón tamén acceder a outros recursos gratuítos, para os cales é un requisito imprescindible ter establecida unha     asignación económica.
  • Promover a cesión temporal de bibliotecas ou coleccións privadas, contribuíndo a aumentar a oferta lectora.

O Bloque Nacionalista Galego non quere deixar de recoñecer o labor desempeñado polas persoas ao cargo da Biblioteca Pública, a pesares da cativeza de recursos de que dispoñen, e comprométese a subsanar estas carencias.

No Bng temos o convencemento de que hai formas, como esta proposta, máis xuizosas e beneficiosas para os veciños e veciñas de Portas, de investir os 4000€ que o Concello malgastou en chamadas a un programa de televisión.

Ningún comentario: