15/12/2015

Convocatoria Extraordinaria da "Comisión informativa de asuntos a tratar polo pleno"

O venres 18 de decembro de 2015 ás 20:00 h. celebrarase unha reunión extraordinaria da "comisión informativa de asuntos a tratar polo pleno" na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Lectura e aprobación acta sesión anterior.
  2. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
  3. Aprobación certificación nº 2 - Final Obra "Acondicionamento de exteriores e pavimentación pistas no pavillón de deportes de Romai".
  4. Recoñecementos extraxudiciais de créditos nº 2/2015.
  5. Acordo de gastos.

Ningún comentario: