23/10/2012

Moción do BNG sobre a xestión e administración da web e a páxina de Facebook do concello de Portas


O grupo municipal do BNg ven de presentar unha moción no rexistro do concello de Portas sobre a xestión e administración da web e a páxina de Facebook do concello de Portas.

O grupo municipal do BNG considera que as novas tecnoloxías proporcionan ferramentas moi útiles para transmitir información, facilitando a comunicación cos veciños e veciñas de Portas e simplificando as xestións municipais. Entre estas ferramentas atópanse a internet e as redes sociais, sen embargo, o uso que destas ferramentas fai o concello é escaso ou case nulo, a pesares de dispor de páxina web (www.portas.es) e de páxina de Facebook (www.facebook.com/ConcellodePortas).

Tamén en numerosas ocasións o grupo municipal do BNG preguntou nos plenos ordinarios da corporación (no punto da orde do día de “rogos e preguntas”) que persoa ou persoas administraban estes sitios webs, non obtendo contestación por parte do grupo de goberno en ningunha ocasión.

Así mesmo, o grupo municipal do BNG observa con incredulidade que no “muro” da páxina de Facebook do Concello de Portas se “filtran” e borran entradas ou comentarios de forma selectiva facendo un uso partidista dos recursos propios do concello de Portas.


Ningún comentario: