12/06/2012

Pleno Extraordinario

O venres 15 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno extraordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Modificación ordenanza reguladora pola taxa de utilización das instalacións deportivas municipais.
3. Ordenanza reguladora da taxa por visita á cheminea da Azucreira e sala de exposicións.

Ningún comentario: