22/06/2010

Plenos Ordinario e Extraordinario

O venres 25 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Ratificación acordo xunta de goberno local 24 de marzo/Plan concertado 2010.
3. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

A continuación, 15:10 h, celebrarase un pleno extraordinario para:
Punto único: Toma de posesión señores concelleiros desta corporación para cubrir baixas producidas por renuncia e falecemento.

Ningún comentario: