09/01/2018

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 12 de xaneiro de 2018 ás 20:30 h. celebrase unha reunión extraordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta 25-08-2017.
  2. Aprobación acta 21-09-2017.
  3. Moción BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
  4. Moción BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
  5. Expediente 496/2017. Procedemento xenérico.
  6. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: