16 de xan. de 2018

Pleno Extraordinario

O venres 19 de xaneiro ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta sesión ordinaria 27-10-2017.
  2. Aprobación acta sesión extraordinaria 27-10-2017.
  3. Aprobación acta sesión extraordinaria 24-11-2017.
  4. Moción do BNG-AA por unha recollida e tratamento de residuos sustentables co medio ambiente.
  5. Moción do BNG-AA sobre defensa cruceiros Casal e Outeiriño.
  6. Expediente 496/2017. Titularidade dun ben.
  7. Expediente 13/2018. Procedemento administrativo común (administración xeral).
  8. Dación dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
  9. Rogos e Preguntas.

Ningún comentario: