14 de xuño de 2016

Convocatoria ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 17 de xuño de 2016 ás 20:30 h. celebrarase unha reunión ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta da sesión ordinaria do 22/04/2016.
  2. Adhesión ao convenio de colaboración en materia de xestión catastral entre a Secretaría de Estado de Facenda (Dirección Xeral de Catastro) e a Deputación Provincial de Pontevedra.
  3. Mocións:
    1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre a Limpeza do Lavadoiro de Paraíso en Portas.
  4. Rolda de intervencións.

Ningún comentario: