20 de xuño de 2016

Pleno Ordinario

O xoves 23 de xuño de 2016 ás 20:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 29/04/2016.
  2. Adhesión ao Convenio de Colaboración en materia de xestión catastral entre a Secretaría de Estado de Facenda (Dirección Xeral de Catastro) e a Deputación Provincial de Pontevedra.
  3. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre a Limpeza do Lavadoiro de Paraíso en Portas.
  4. Dación de conta dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
  5. Informes da Presidencia.
  6. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: