7 de xuño de 2016

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas

O xoves 23 de xuño de 2016 ás 20:15 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Informe Conta Xeral exercicio 2015.

Ningún comentario: