27/02/2008

Pleno Ordinario

O venres 29 de febreiro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación acta sesión anterior.
2. Cesión de terreo ao Concello para instalación de depuradora de auga.
3. E.T.A.P. de Lantaño - Portas.
4. Coñecemento resolución da alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: