26/08/2008

Pleno Ordinario

O venres 29 de agosto ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Moción presentada polo concelleiro D. Santiago Carballo Mourón sobre actuación en materia de tratamento de augas residuais.
3. Proxecto saneamento en Costa e Mourigán - Romai - Portas.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: