24/02/2009

Pleno Ordinario

O venres 27 de febreiro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Moción do BNG para a reparación urxente e reforma do pavillón de Romai.
3. Moción do BNG sobre o aseguramento do suministro de auga para a traída municipal de Briallos.
4. Moción do BNG para a reparación da pontella de Salaceda a Tivo.
5. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
6. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: