21/04/2009

Pleno Ordinario

O venres 24 de abril ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Rogos e preguntas.
O Alcalde négase a incluir na orde do día tres mocións que o grupo municipal do BNG presentou en tempo e forma. Non ten ningunha intención de debater ideas coa oposición, de modo que baleira de contido os plenos ordinarios. Ademais, négase sistematicamente a responder as preguntas plenarias do Bloque, polo que os Plenos da Corporación transfórmanse en meros actos administrativos para xustificar que os concelleiros do Partido Popular cobren 60 euros por asistencia, que non se alonga máis de 5 minutos.

Ningún comentario: