27/05/2009

Pleno Extraordinario

O venres 29 de maio celebraranse dous plenos extraordinarios na casa do Concello.

O 1º, ás 14:50 h., coa seguinte orde do día:
1. Modificacións de nomeamento membros de mesas electorais, eleccións Parlamento Europeo Xuño 2009.

O 2º, ás 14:55 h., por solicitude do Grupo Municipal do BNG, coa seguinte orde do día:
1. Xestión integral de residuos sólidos.
2. Bases reguladoras de concesión de subvencións.
3. Colocación de espellos convexos en cruces de estradas.
4. Remisión copias das actas das sesións da Xunta de Goberno.

Ningún comentario: