24/06/2009

Pleno Ordinario

O venres 26 de xuño ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Ratificación acordo xunta de goberno local sobre plan concertado.
3. Aprobación ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar no concello de Portas.
4. Aprobación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.
5. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
6. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: