27/10/2009

Pleno Ordinario

O venres 30 de outubro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:
1. Aprobación actas sesións anteriores.
2. Delegación no ORAL do exercizo de accións administrativas e xudiciais derivadas da entrega a conta da participación nos tributos do estado do exercizo 2009.
3. Coñecemento das resolucións da Alcaldía.
4. Rogos e preguntas.
O Alcalde negouse a incluir na orde do día 5 mocións presentadas en tempo e forma polo grupo municipal do BNG, para tratar de:
1. Reclamación dun enlace entre a estrada PO-8004 (Caldas-Vilanoviña) e o corredor Pontevedra-Vilagarcía .
2. Solicitude de copia dunha Certificación da Secretaria Municipal que se nega a entregar.
3. Reclamación da gratuidade dos libros de texto na ensinanza obrigatoria.
4. Defensa do Hospital Único para a área sanitaria norte de Pontevedra.
5. Reclamación dun local de reunión para o grupo municipal do BNG.

Ningún comentario: