21/02/2012

Pleno ordinario


O venres 24 de febreiro ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
3. Indemnización por parte do concello de Portas a D. Miguel Cores Alfonsín por danos e perxuízos.
4. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: