25 de feb. de 2014

Pleno ordinario

O venres 28 de febreiro de 2014 ás 14:50h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación actas sesións anteriores.
2. Aprobación ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Portas.
3. Aprobación ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Portas.
4. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: