24 de xuño de 2014

Plenos Extraordinario e Ordinario

O venres 27 de xuño celebraranse dous plenos na casa do concello, o primeiro Extraordinario ás 11:00 h. e o segundo Ordinario ás 14:50 h. coas seguintes ordes do día:

Pleno Extraordinario (11:00 h.):
Único punto: Alegacións presentadas ao acordo de aprobación inicial do PXOM.

Pleno Ordinario (14:50 h.):
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Informe da Presidencia.
3. Moción para reclamar a gratuidade dos libros de texto e demais material curricular.
4. Recoñecemento resolucións da Alcaldía.
5. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: