26 de ago. de 2014

Pleno ordinario

O venres 29 de agosto de 2014 ás 14:50 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación actas sesións anteriores.
  2. Expediente recoñecemento créditos extraxudiciais 1/2014.
  3. Coñecemento resolucións alcaldía.
  4. Rogos e preguntas.
Unha definición curta e simple de "recoñecemento extraxudicial de crédito" é "o mecanismo legal para pagar facturas polas que se contraíron obrigas sen consignación orzamentaria", ou en linguaxe máis común: "mecanismo para pagar facturas no caixón de cousas ou servizos que o alcalde mandou comprar pero sen ter os cartos para pagalas".

Ningún comentario: