18 de feb. de 2016

Moción para establecer a periodicidade das sesións ordinarias da "Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno"


Hoxe xoves 18 de febreiro, o BNG-Asembleas Abertas ven de presentar unha moción no rexistro do concello para demandar o establecemento dunha periodicidade preestablecida das sesións ordinarias da Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno.
A creación desta Comisión, demanda do BNG-Asembleas Abertas, foi aprobada no Pleno do 28 de agosto. O compromiso do alcalde e do grupo de goberno foi a de convocar esta Comisión unha semana antes de cada Pleno ordinario e no mesmo horario, sen embargo, dos tres últimos plenos ordinarios só foi convocada unha vez, nin se convocou en outubro nin se convocou para o de febreiro. 
A lei de Bases de Réxime Local e o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locias establecen que este tipo de Comisións funcionan en réxime de sesións ordinarias de periodicidade preestablecida.
Dado que o Pleno non acordou a periodicidade da Comisión Informativa de Asuntos a Tratar polo Pleno e non se cumpre o compromiso verbal do Alcalde, o BNG-Asembleas Abertas presenta esta moción para evitar no futuro a arbitrariedade na convocatoria da Comisión por parte do grupo de goberno.

Ningún comentario: