26 de abr. de 2016

Pleno Ordinario

O venres 29 de abril de 2016 ás 20:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión ordinaria de 26/02/2016.
 2. Dación de conta de Decretos e Resolucións da Alcaldía.
 3. Portal da Transparencia.
 4. Adhesión á Asociación Grupo do Desenvolvemento Rural do Salnés.
 5. Mocións:
  1. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre a Reordenación e Recuperación da Bouza do Porto (Briallos).
  2. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre a limpeza e arranxo da Fonte da Margarida en Lantaño.
  3. Moción presentada polo Grupo Municipal BNG-Asembleas Abertas sobre a adopción de medidas de conservación, protección e promoción do Petroglifo da Pedra da Grade.
  4. Outras mocións:
   1. Moción presentada pola Plataforma Salva o Tren - BNG-Asembleas Abertas.
 6. Rogos e preguntas.


Ningún comentario: