31 de ago. de 2016

Moción para corrección das "Axudas municipais de apoio ao estudo 2016-2017"

O BNG-Asembleas Abertas ven de presentar esta mañá no rexistro do concello de Portas unha moción para reclamar a corrección das "Bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas municipais o apoio ao estudo para o curso 2016-2017 para familias con dificultades económicas".
Consideramos positivo que se concedan este tipo de axudas e que a súa concesión se rixa por unhas bases reguladoras tal e como vimos solicitando reiteradamente dende hai moitos anos. Sen embargo, consideramos inadmisibles algúns dos requisitos e documentación esixidos.

BOP do 4 de agosto: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/08/04/2016030690
Texto íntegro das Bases: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/313811

Ningún comentario: