16 de dec. de 2016

Moción para remisión dos Decretos da Alcaldía á oposición no prazo de 10 días dende a súa sinatura

O BNG-Asembleas Abertas ven de presentar no concello unha moción para reclamar a entrega a todos os membros da Corporación Local de todas as resolucións, providencias, comunicacións ou calquera tipo de orde escrita da Alcaldía no prazo de 10 días dende a súa sinatura.
Actualmente no concello de Portas todas as competencias posibles están concentradas na Alcaldía e non existe Xunta de Goberno por decisión do grupo de goberno de modo que todas as decisións son tomadas polo Alcalde e son comunicadas á oposición con entre 4 e 6 meses de retraso polo que se impide de forma efectiva o traballo de fiscalización do noso grupo.


Ningún comentario: