04/04/2017

Convocatoria extraordinaria da Comisión Especial de Contas

O venres 28 de abril de 2017 ás 20:30 h. celebrarase unha sesión extraordinaria da comisión especial de contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación acta sesión 24/02/2017.
  2. Informe conta xeral exercizo 2016.

Ningún comentario: