17 de abr. de 2018

Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno

O venres 20 de abril ás 20:30 h. celebrarase unha sesión ordinaria da Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria 12-01-2018.
  2. Aprobación acta sesión extraordinaria do 23-02-2018.
  3. Expediente 196/2018. Solicitude subvención Plan Concertado 2018.
  4. Expediente 104/2018. Procedemento de Contratación obra Depuradora Leito Bacteriano no lugar de Estación.

Ningún comentario: