22/10/2013

Pleno ordinario

O venres 25 de outubro de 2013 ás 14:50h. celebrarase un pleno ordinario na casa do Concello coa seguinte orde do día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Servizo de Recollida de Lixo.
3. Coñecemento resolucións da Alcaldía.
4. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: