07/07/2015

Pleno Extraordinario

O venres 10 de xullo de 2015 ás 20:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación certificación número 1 - Final obra "Alcantarillado en Briallos e limpeza de camiños municipais" (PPOS/15).
  2. Aprobación certificación número 1 - Final obra "Mellora e acondicionamento de vial en Vilavedra-Romai" (PPOS/15).
  3. Aprobación certificación número 1 - Obra "Acondicionamento exteriores e pavimentación pistas no pavillón de deportes de Romai" (PPOS/15).
  4. Coñecemento proposta da Alcaldía s/prórroga contrato arquitecta municipal.
Entre este pleno e o anterior só hai 15 minutos, así que pensan despachar o pleno de organización do concello pola vía rápida.

Ningún comentario: