21 de feb. de 2017

Convocatoria extraordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas


O venres 24 de febreiro de 2017 ás 19:30 h. celebrarase unha reunión extraordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas na Casa do Concello coa seguinte orde do día:
  1. Aprobación acta sesión 23/06/2016.
  2. Informe ao orzamento 2017.

Ningún comentario: