28/02/2017

Pleno Extraordinario

O venres 3 de marzo de 2017 ás 19:30 h. celebrarase un pleno extraordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 23/12/2016.
  2. Aprobación do convenio entre o Patronato do centro asociado da UNED en Pontevedra e o concello de Portas para a creación dunha aula.
  3. Aprobación do I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Portas.
  4. Aprobación orzamento 2017.
  5. Dación de conta dos decretos e resolucións de Alcaldía.
  6. Informes da Presidencia.
  7. Plan Concellos 2017 - Solicitudes e resolucións.
  8. Rogos e preguntas.

Unha vez máis o goberno municipal nin cumpre a lei de bases de réxime local nin os acordos plenarios. Non se celebran plenos ordinarios en Portas dende o 28 de outubro, non se celebrou o 30 de decembro nin o 24 de febreiro como era obrigatorio. Tampouco se convocou a Comisión Informativa de asuntos a tratar polo Pleno que tiña que ter celebrado reunión o 17 de febreiro.
O goberno municipal pretende aprobar uns orzamentos nos que novamente se desatenden as necesidades máis urxentes de Portas pero se incrementan TODAS as partidas de festas e festexos varios, tendo para elo que contratar un novo préstamo bancario de 80.000 euros, así como desviar 55.000 euros de investimento do Plan Concellos da Deputación para facer fronte a gasto corrente e pago de débeda. Entre outras sorpresas, a partida de "dietas" sube 4.000 euros e a de "atencións protocolarias" sube outros 5.000 euros.
O goberno municipal NON MANTIVO ABSOLUTAMENTE NINGÚN CONTACTO co BNG-Asembleas Abertas para a elaboración do Orzamento 2017. Onde quedou o prometido diálogo?
Seguiremos informando...

Ningún comentario: