27 de xuño de 2017

Pleno Ordinario

O venres 30 de xuño de 2017 ás 20:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:
  1. Aprobación da acta da sesión ordinaria do 28/04/2017.
  2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 22/05/2017.
  3. Aprobación Conta Xeral 2016.
  4. Dación de conta dos Decretos e Resolucións da Alcaldía.
  5. Informes da Presidencia.
  6. Plan Concellos 2017 - Solicitudes e Resolucións.
  7. Rogos e preguntas.

Ningún comentario: