16 de ago. de 2017

Moción en demanda da cobertura das baixas e vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas

Hoxe presentamos no rexistro do concello unha moción para demandar a cobertura do 100% das baixas e vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas.
O SERGAS non cubre as baixas e/ou vacacións do persoal sanitario do centro de saúde de Portas, ata o extremo de que o pasado luns 14 de agosto, día laborable, o centro de saúde quedou totalmente ao “descuberto” sen ningún médico para atender os pacientes de todo o concello, que lembremos ten máis de 3000 habitantes.
Para suplir as baixas por vacacións estivais dos dous médicos titulares, o SERGAS enviou un único médico substituto e só a media xornada, o cal é de todo inaceptable. Ademais o luns 14 o médico facultativo tampouco apareceu polo centro de saúde.

Ningún comentario: