24/10/2017

Pleno Ordinario

O venres 27 de outubro de 2017 ás 19:30 h. celebrarase un pleno ordinario na Casa do Concello coa seguinte orde do día:

  1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 01/09/2017.
  2. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 26/09/2017.
  3. Dación de conta dos decretos e resolucións da alcaldía.
  4. Informe período medio de pago 3T - 2017.
  5. Rogos e preguntas.
Roberto Vázquez e Mercedes Calvo parecían insuperables pero nunca se pode ser tan optimista, xa sabemos que hai quen os adianta.
Convocan dous plenos, un extraordinario para tratar as obras ilegais na finca da reitoral de Portas e outro ordinario, cunha diferenza entre eles de só 15 minutos (queren liquidalos pola vía rápida), non convocan previamente ao pleno ordinario a comisión informativa de asuntos a tratar polo pleno como é obrigatorio por acordo plenario e parar rizar o rizo non inclúen as mocións do noso grupo presentadas en tempo e forma.
Este é o modo de entender a democracia do Partido Popular: asoballar ao oponente político polo simple feito de non pensar igual que eles.

Ningún comentario: